Artemisia

Sabi ni manay pag dai ako nakakalakaw pag alas kuwatro y medya nin aga, matamlay daa ako.  Duwang aldaw ko na dai nahihiling si kakawat ko.  Mala man kaya pirmi na banggui na ko natatapos ta nasa ospital pa si saro ming kaibahan tapos nagpa-aram pa sako si Teri subago na maamay siya biyahe pa Manila sa Sabado. Duman muna na siya matrabaho poon sa Martes.

Artemisia lang katapat kani. Dai ko na lang siya papansinon.  Habo ninda magdukot sako ta napapaso daa sinda.

ako: “ Manay, jacuzzi na lang.”

Manay: “Lemonsito lang saka artemisia!” Magkua ka diyan sa

gilid. Sa drum, gusto mo?

ako:       Ay dai na po, makua na po.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s